ช่างผม

การแข่งขันประกวดภาพถ่ายการออกแบบทรงผม เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมการจัดแต่งทรงและการแต่งกายที่เข้ากับคอนเซ็ปต์การออกแบบทรงผม

ลงสมัคร

เป้าหมายผลงาน

การออกแบบทรงผมที่เน้นความคิด
สร้างสรรค์และมีแนวคิดที่ฉีกแนวจากงาน
ออกแบบทรงผมโดยทั่วไปของซาลอน

กฏระเบียบการแข่งขัน

●ผู้เข้าประกวดต้องมีการออกแบบและครีเอททรงภายใต้คอนเซปต์ของตนเอง

●อนุญาตให้ใช้ปอยผม, การต่อผม และเครื่องประดับสำหรับตกแต่งผมได้ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ปกปิดทั้งศีรษะ (หมวก, สายไฟ, เส้นไหมพรม, ฟาง หรืออื่นๆที่ไม่ใช่อุปกรณ์เกี่ยวกับผม)

เป้าหมายผลงาน

การออกแบบสร้างสรรค์ทรงผมเพื่องานซาลอน ที่เน้นการตัดและการเล่นสีที่สวยงาม

*เน้นการสร้างสรรค์ผลงานบนผมธรรมชาติ ไม่ใช้วิก และแฮร์พีซ

กฏระเบียบการแข่งขัน

●ผู้เข้าประกวดต้องมีการออกแบบและครีเอททรงภายใต้คอนเซปต์ของตนเอง

●ผลงานต้องถูกครีเอทโดยนางแบบผมจริง ห้ามใช้วิกผม, ปอยผม, การต่อผม และอุปกรณ์อื่นๆ หากผู้เข้าแข่งขันใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผลงานของท่าน

●ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ Shiseido Professional เท่านั้น

ข้อกำหนดในการสมัคร

●ผลงานต้องเป็นของตัวเอง ไม่ลอกเลียนแบบ และยังไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน

●ผู้สมัครสามารถเลือกลงสมัครได้เพียงประเภทเดียว ไม่สามารถลงพร้อมกันทั้งสองประเภท

●สามารถส่งภาพออกแบบได้หลายผลงานในประเภทเดียวกัน ตราบที่แต่ละผลงานมีแนวคิดที่ต่างกัน

●ผลงานต้องสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ชิเซโด้ โปรเฟสชันนัลเท่านั้น (สี ดัด ยืด จัดแต่งทรง และบำรุง)

●สามารถใช้นางแบบชายหรือหญิงก็ได้ มืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็ได้

●เทคนิคการตัดและการจัดทรงที่ใช้ในการประกวดต้องทำโดยผู้เข้าแข่งขันเองเท่านั้น

●หากมีผู้ช่วยในการสร้างผลงาน กรุณาระบุชื่อและหน้าที่ที่กระทำ (เช่น แต่งหน้า ทำเล็บ)

●ควรได้รับการยินยอมจากนางแบบและสมาชิกผู้ช่วยสร้างงานก่อนส่งผลงาน

เกี่ยวกับ

ข้อมูลการลงสมัครสำหรับทั้งสองประเภท

●ระยะเวลาการสมัคร24 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561

●วิธีสมัคร : สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ผ่านเว็บเพจ BIA บนหน้าเว็บไซท์ Shiseido Professional

●ค่าสมัคร : ไม่เสียค่าสมัคร

●คุณสมบัติของผู้สมัคร : สไตลิสต์ในซาลอนไม่จำกัดอายุและระดับของประสบการณ์

การคัดเลือก และการประกาศผลการตัดสิน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1: คัดเลือกรอบแรกสำหรับ Semi-finalist
20 ผลงานในแต่ละประเภทจะถูกคัดเลือก ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยคณะกรรมการของแต่ละประเทศนั้นๆ พร้อมลงมือปฏิบัติ และแสดงผลงานจริง ในวันที่ 15 ตุลาคม
2561 สำหรับประเภท Salon Creation และ 16 ตุลาคม 2561 สำหรับประเภท Total Creation

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: ผลการโหวต Online
ร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งผลงานจากภาพถ่ายทั้งหมด (เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 1)
*ผลการประกวดจะประกาศบนเว็ปไซท์และ/หรือสื่อออนไลน์อย่างเป็นทางการของ BIA

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3: ผู้เข้ารอบสุดท้าย 
สำหรับ 5 ผลงานสุดท้ายจะถูกคัดเลือกจากคะแนนของคณะกรรมการของแต่ละประเทศนั้นๆ ผนวกกับคะแนนผลโหวตจากทาง Online

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4: รอบการตัดสิน Grand Prix
ประกาศผู้ชนะเลิศ Grand Prix จากผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 ผลงานจากแต่ละประเภทในแต่ละประเทศ

ข้อกำหนดของภาพ

●รูปภาพต้องมีขนาด 5 MB (ไฟล์ JPG หรือ PNG1)

●ภาพต้องเป็นภาพถ่ายแนวตั้งหรือแนวนอนให้เห็นตั้งแต่ระดับอกหรือใกล้กว่านั้น เพื่อให้เห็นผลงานออกแบบทรงผมอย่างละเอียด
ผลงานจะถูกตัดสิทธิ์ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของผมถูกตัดออกไปจากภาพหรือไม่ได้แสดงให้เห็นทั้งหมด

●ไฟล์ภาพดิจิตอลขนาด 50 MB จะใช้เพื่อการตัดสินสำหรับผลงานของผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย

ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน

●ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดในการแข่งขันอื่นหรือปรากฏที่ใดมาก่อน(ภาพผลงานเดียวกัน แต่มีการเปลี่ยนมุมการถ่าย การโพสต์ท่า หรือเสื้อผ้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา) 

●การใช้โปรแกรม Photoshop หรือ โปรแกรมปรับแต่งภาพอื่นๆ ห้ามเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของทรงผม สีผม สร้างวอลลุ่ม หรือเท็กซ์เจอร์ ไม่เกินตามแบบจริง อย่างไรก็ตาม การใช้โปรแกรมแต่งภาพสามารถใช้เพื่อลบส่วนของเส้นผมที่ไม่เป็นทรงหรือปรับแต่งผิวนางแบบ เสื้อผ้าและแบ๊คกราวด์เท่านั้น 

●หากพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดละเมิดกฎหรือกติกาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน การถ่ายภาพ และการเข้าร่วมกิจกรรม ทางบริษัทฯจะไม่พิจารณาผลงาน แม้ว่าขั้นตอนการคัดเลือกจะเสร็จสิ้นแล้ว

●ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตัดสิน และการคัดเลือกในการแข่งขัน

●ในกรณีที่ละเมิดกฏระเบียบ จะไม่สามารถลงสมัครได้อีก

●การลงสมัครพร้อมกันทั้งสองประเภทจะถือว่าผิดกติกา

●สำหรับประเภท SALON CREATION การใช้วิกผม แฮร์พีซ การต่อผม และเครื่องประดับผมอื่นๆ จะถือว่าผิดกติกา

กติกาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

●ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานคืนให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือก

●ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันอาจถูกลงในเว็บไซต์ของชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล (www.pro.shiseido.co.jp) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกผลงานที่จะประกาศลงเว็บไซต์ รวมถึงการใส่ชื่อของผู้เข้าแข่งขันลงไปหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าแข่งขัน

●ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแข่งขันหรือรางวัลตามสมควร หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล และถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ มีผลต่อเมื่อได้ถูกประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์แล้ว

●หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม ผู้เข้าแข่งขันจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

รางวัล

ประสบการณ์

●การเข้าร่วม Creator Academy (สถาบันผู้รังสรรค์ความงาม)
*สำหรับรางวัลชนะเลิศในประเภท Total Creation

●การเข้าร่วมสัมนาพิเศษเรื่องสี
*สำหรับรางวัลชนะเลิศในประเภท SALON CREATION

●เข้าร่วมชุมชนออนไลน์เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้รังสรรค์ความงาม
*รายละเอียดการสัมนาจะประกาศให้ทราบภายหลัง

โอกาสในการเปิดตัว

●ได้ปรากฏผลงานระดับนานาชาติในนิตยสารเกี่ยวกับผม

●ได้ร่วมทำงานในนิตยสาร BEAUTY INNOVATOR

รางวัล

●ผู้ชนะได้รับเชิญมาร่วมงาน Beauty Congress และเข้าร่วมพิธีรับรางวัล

●รางวัลและประกาศณียบัตร

รางวัลผู้ชนะเลิศ : ประเภท Total Creation

●ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

●เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

●ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น ร่วมงานและขึ้นรับรางวัลบนเวที Shiseido Professional Beauty Congress 2018

●ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาสำคัญที่จัดโดย Shiseido Academy of Beauty and Fashion (SABFA) และเงินสำหรับใช้ส่วนตัว 10,000 บาท

●ผลิตภัณฑ์ Shiseido Professional มูลค่า 20,000 บาท

●ลงสัมภาษณ์และโชว์ผลงานสื่อออนไลน์ต่างๆ และนิตยสาร Shiseido Professional Beauty Innovator ของประเทศญี่ปุ่น

รางวัลผู้ชนะเลิศ : ประเภท Salon Creation

●ถ้วยรางวัลชนะเลิศ

●เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

●ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น ร่วมงานและขึ้นรับรางวัลบนเวที Shiseido Professional Beauty Congress 2018

●ผลิตภัณฑ์ Shiseido Professional มูลค่า 20,000 บาท

●ลงสัมภาษณ์และโชว์ผลงานสื่อออนไลน์ต่างๆ และนิตยสาร Shiseido Professional Beauty Innovator ของประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ : รางวัลที่ได้สามารถใช้ได้สำหรับประเทศนั้นๆเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายโอนให้บุคคลที่สาม หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

กรรมการ

ประธานกรรมการตัดสิน

มาสะ โอตาเกะ ผู้อำนวยการสถาบันความงามชิเซโด้

คณะกรรมการ

ทาดาชิ ฮาราดะ ผู้อำนวยการ SABFA
Top Hair & Make Up Artist, Shiseido

ฮิโรฟูมิ เคระ Top Hair & Make Up Artist, Shiseido

โยชิโกะ จินกุจิ Top Hair & Make Up Artist, Shiseido

อิคุโกะ ชินโดะ Hair & Make Up Artist, Shiseido

มาซาโตะ คานาซาว่าผู้อำนวยการภาพถ่าย แผนกงานสร้างสรรค์ ชิเซโด้

*นอกจากนี้ยังมีกรรมการท่านอื่นที่อาจเข้าร่วมตัดสิน